Centrum Wspierania Innowacji

O FIRMIE

Paper Logo Mockup by GraphicsFamily.com

Jesteśmy dynamiczną firmą, która specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz zarządzaniem projektami. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam skutecznie obsługiwać różnorodne obszary działalności, dostosowując nasze usługi do indywidualnych potrzeb klientów.

Jednym z naszych głównych obszarów działania jest pisanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich. Nasi eksperci posiadają dogłębną wiedzę na temat różnych programów unijnych i skrupulatnie opracowują wnioski, dostosowując je do wymagań konkursowych. Dążymy do maksymalizacji szans naszych klientów na pozyskanie finansowania, aby umożliwić im realizację ich ambitnych projektów.

Oprócz funduszy europejskich, oferujemy również pisanie wniosków o dofinansowanie finansowanych z budżetu Państwa. Świadomi różnorodności programów i możliwości finansowych, pomagamy naszym klientom zidentyfikować odpowiednie źródła finansowania i przygotowujemy kompletną dokumentację wnioskową, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych informacji i załączników.

Nasza firma wyróżnia się także umiejętnością zarządzania projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Budżetu Państwa. Działamy na podstawie sprawdzonych metodologii i narzędzi, zapewniając efektywne monitorowanie postępów projektów, zarządzanie budżetem, kontrolę jakości oraz współpracę z partnerami projektowymi. Naszym celem jest skuteczne realizowanie projektów zgodnie z planem i osiąganie założonych celów.

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej to kolejny obszar naszej specjalizacji. Pomagamy naszym klientom w kompleksowym przygotowaniu dokumentów niezbędnych do udziału w procesach przetargowych. Tworzymy precyzyjne specyfikacje techniczne, kryteria oceny oraz inne załączniki, dbając o pełną zgodność z przepisami prawa zamówień publicznych. Nasze działania mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i wyboru najlepszych ofert.

Jesteśmy także zaangażowani w projekty aktywizacyjne dla osób wykluczonych społecznie. Nasze działania mają na celu wspieranie tych osób w ich procesie reintegracji społecznej i zawodowej. Oferujemy wsparcie w rozwoju umiejętności, doradztwo zawodowe, organizację szkoleń i warsztatów oraz promowanie aktywności społecznej. Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających zmianie i rozwojowi tych osób, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Aktywizacja zawodowa jest kolejnym obszarem naszej działalności. Działamy jako partner dla firm i instytucji, które poszukują wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Nasze usługi obejmują identyfikację potrzeb pracodawców, analizę rynku pracy, rekrutację pracowników, organizację szkoleń oraz doradztwo w rozwoju kariery. Dążymy do tworzenia trwałych połączeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami, aby promować rozwój gospodarczy i zwiększać szanse na zatrudnienie.

Nasza firma odznacza się profesjonalizmem, zaangażowaniem i dążeniem do osiągnięcia wysokich standardów obsługi klienta. Posiadamy doświadczony zespół ekspertów, którzy stale poszerzają swoją wiedzę i śledzą najnowsze trendy w swoich dziedzinach. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, dbając o transparentność, uczciwość i etykę w naszych działaniach.