Centrum Wspierania Innowacji

OFERTA

job-g4412897d1_1920
  1. Pisanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich i innych funduszy zewnętrznych.
  2. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków funduszy europejskich.
  3. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
  4. Obsługa zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i w oparciu o Zasadę Konkurencyjności.
  5. Sporządzanie wniosków pożyczkowych ze środków unijnych.
  6. Doradztwo zawodowe i personalne.
  7. Szkolenia zawodowe i certyfikacja kwalifikacji zawodowych (ICVC) – wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (WUP SZCZECIN) w skrócie RIS:  pod numerem: 2.32/00024/2022.
  8. Agencja zatrudnienia (wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia w skrócie KRAZ pod numerem: 20742.
  9. Zarządzanie zmianą i kryzysem w Projekcie.

Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z naszą pełną ofertą, która obejmuje szereg profesjonalnych usług związanych z pozyskiwaniem dotacji, zarządzaniem projektami oraz obsługą zamówień publicznych. Jesteśmy przekonani, że znajdziesz w niej rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom i celom.